Avlskriterier

Avlskriterier
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort har utarbeidet kriterier for godkjenning av avlshunder. Kriteriene er veiledende, men avlsutvalget kan dispensere fra disse ved enkelte tilfeller. Ved en dispensasjon skal dette begrunnes av avlsutvalget. Før en godkjenning finner sted må det foreligge en søknad. Denne behandles av avlsutvalget.

Krav til hannhunder for avlshundlisten:

Kjent HD status.
2 premie eller bedre på jaktprøve, samt min. very good på utstilling etter at hunden er 15 mnd.
For hunder under 3 år kan disse midlertidig godkjennes dersom de har minimum 3 pr. på jaktprøve og 2 pr/good på utstilling.

Krav til avlshundliste – unge og lovende hannhunder:
Kjent HD status
Very good på utstilling etter at hunden er fylt 15 mnd.

Krav til tisper for avlshundlisten.
Kjent HD status
Jaktpremiert, samt minimum 2 premie/good på utstilling.

Det kan søkes om følgende kombinasjoner til parring:


Kategori 1 kombinasjoner:
Begge avlsdyrene er utstillings (min. VERY GOOD)
Jaktpremierte (min 2. premie)
Kjent HD status. Samlet HD indeks >200. Det dispenseres kun der innavlsgrad (6 generasjoner) blir >4.
Øvre grense for innavlsgrad er 4, med muligheter for dispensasjon opp til 5.
En av foreldredyrene må være testet genetisk fri for arvelig grønn stær/primær glaucom.

Kategori 2 kombinasjoner:
Begge avlsdyrene må være utstillingspremierte (GOOD).
Et av avlsdyrene må være jaktpremiert.
Begge avlsdyrene må ha kjent HD status og indeks. Samlet HD indeks >200. Det dispenseres kun der innavlsgrad (6 generasjoner) blir >4.
Øvre grense for innavlsgrad er 4, med muligheter for dispensasjon opp til 5.
En av foreldredyrene må være testet genetisk fri for arvelig grønn stær/glaucom.

Unntak fra krav om samlet HD indeks: For land der det ikke eksisterer HD indeks for Norsk Elghund Sort. Kombinasjoner til parring hvor en eller begge foreldredyrene har HD status D, vil AUNES ikke godkjenne parringen. For øvrig gjelder NKK`s regler for etisk hundeavl.

Informasjon til oppdretter
Avlsutvalget har satt kriterier for godkjenning av avlshunder, både tisper og hanner. Disse er satt for å opprettholde eller bedre den kvaliteten som er på dagens Norske Elghund Sort. Vi håper du som oppdretter eller fremtidig oppdretter følger våre retningslinjer og tar del i utviklingen av rasen.Rasen har pr. dags dato få sykdomsproblemer, det er et svært godt gemytt og jaktegenskapene er gode hos de fleste individer.Rasen er liten, og det kan fort bli vanskelig å unngå innavl. Vi har et ønske om at alle parringer går veien gjennom avlsutvalget, slik at vi kan hjelpe til med å unngå dette problemet i fremtiden.Vi ønsker ikke å styre dine tanker om avl, men vi vil komme med innspill og tips, som du kan dra nytte av. Samtidig ønsker å vi å registrere hva som skjer, slik at eventuelle valpekjøpere til enhver tid kan være oppdatert.

På hjemmesiden har vi en valpeliste hvor alle godkjente kull kan stå registrert. Det er noen krav som må oppfylles for å stå på listen:
Begge hundene må være godkjente avlshunder; kategori 1 eller kategori 2 parringer.
Du må ta kontakt med avlsutvalget i god tid før parring finner sted.
Oppdretter må selv melde inn kullet, og oppdatere med antall valper når de blir født.
De fleste som ønsker seg valp i dag benytter valpelisten ved kjøp. Disse kjøperne får en bekreftelse på at deres valp har foreldre med de rette egenskapene.

Skroll til toppen
Rull til toppen