Avlshundregistrering

Avlshundregistrering

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort har utarbeidet kriterier for godkjenning av avlshunder. Kriteriene er fastsatt, men Avlsutvalget kan dispensere fra disse ved enkelte tilfeller. Ved en dispensasjon skal dette begrunnes av Avlsutvalget. Før en godkjenning finner sted må det foreligge en søknad som behandles av Avlsutvalget.

Krav til hannhunder
HD grad A eller B, samt HD – frie foreldre.
2 premie eller bedre på jaktprøve, samt Very Good på utstilling etter at hunden er 15 mnd.
For hunder under 2 år kan disse midlertidig godkjennes dersom de har minimum 3 pr. på jaktprøve og Good på utstilling.

Krav til tisper
HD grad A eller B, samt HD – frie foreldre
2. premie eller bedre på jaktprøve, samt minimum Very Good på utstilling
Har du en hund som fyller kravene til avlshund, fyll ut det elektroniske skjemaet nedenfor

AVLSHUND, KRAV OG FORPLIKTELSER 

Nedenfor finnes oversikt over hva kontrakten inneholder.

Avlsutvalget forplikter seg til å:
1. Presentere hunden på liste over våre godkjente avlshunder frem til hunden er fylt 10 år
2. ta inn parringer/kull etter godkjente hunder på vår valpeliste etter anmodning fra oppdretter/hannhundeier
3. godkjenne at hunden i annonser og andre presentasjoner omtales som godkjent avlshund.

Avlsutvalget kan trekke denne godkjennelsen tilbake dersom hunden påviselig fører anlegg for arvelige sykdommer eller feil av betydning for rasen. Forbundstyret kan heve kontrakten dersom den påviselig brytes av hundeeier eller avlskriteriene endres.

Avlshundens eier forplikter seg til å:
1. Ikke benytte hunden til oppdrett av mer enn fastsatt antall avkom (40 valper for hannhunder).
2. holde Avlsutvalget underrettet dersom hunden skulle utvikle sykdom eller lyte som gjør at den ikke lenger kvalifiserer til å være godkjent avlshund.
3. kun benytte hunden på tisper som fyller NKK’s krav til avlshund, å følge FCI’s oppdrettsregler (FCI’s breeding rules) og NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett
4. gi Avlsutvalget tilbakemelding dersom hunden dør eller avlives før fylte 10 år, og å angi årsaken til dette.

Avlshundeier bekrefter med dette at hunden er:

Fysisk frisk og godt gemytt.
Behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist: – PLD, glaukom eller andre øyensykdommer
epilepsi, Dermoidcyster (fettkuler i huden,) Allergi eller Andre dokumenterte sykdommer
Testikkelfeil
Har ikke fått nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.

Link
Skjema for avlshundregistrering

Skroll til toppen
Rull til toppen