NEKF har satt seg i førersetet på digitalisering av avlsarbeidet på hund i Norge.

Etter at Representantskapet i NEKF vedtok at det skulle utredes bruk av Aninova som et digitalt verktøy i avlsarbeidet for elghund har FS nedlagt et betydelig arbeid i utredning av dette. Dersom et slikt verktøy skal gi oss en merverdi i avlsarbeidet er vi helt avhengig av å ha tilstrekkelig tilgang til avlsdata fra hele populasjonen. For våre elghundraser er dette i hovedsak hele Norden. Rapporten for Aninova-utredningen som ble lagt fram under RS2022, ligger vedlagt denne artikkelen sammen med litt informasjon fra samarbeidsmøtet med NKK.

NEKF har derfor jobbet aktiv opp mot våre søsterorganisasjoner i Norden. I tillegg har vi i nært samarbeid med NKK også jobbet opp mot kennelklubbene i de nordiske landene. Skal vi oppnå noe i et slikt arbeid er vi helt avhengig av å samarbeide med andre organisasjoner som jobber med hundeavl. Gjennom et reflektert, kunnskapsbasert avlsarbeid kan vi utvikle våre gode elghundraser videre.

Tirsdag 10. mai hadde vi nok et møte sammen med Norsk Kennel Klub, Norske Harehundklubbers Forbund,  Norske Fuglhundklubbers Forbund og Aninova for at vi sammen kan se på hvordan vi skal jobbe for å gjennomføre det digitale nybrottsarbeidet i hundeavlen som NEKF har som et sterkt mål.

Som raseansvarlig for våre elghundraser og spesielt de 2 norske elghundrasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort har NEKF tatt et aktivt eierskap i dette arbeidet. FS har som motto for sitt arbeid i digitalisering av avlsarbeidet: Hele hund- hele populasjon. I dette ligger det at vi skal ha tilgang til data fra hele populasjonen og tilgang til både eksteriør-, bruksegenskaps- og sykdomsdata.

Rapport Aninova-utredningen

Skroll til toppen
Rull til toppen