Møtereferat Forbundsstyremøte 22.09.2022

Forbundsstyret avholdt styremøte 22.09.2022 hvor blant annet de behandlet saken Beregning av avlsdata for Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Jämthund.

Det er et ønske fra Forbundsstyret og avlsutvalgene å påstarte beregning av avlsdata for de norske populasjonene av NEG, NES og Jämthund, da dette er et grunnleggende arbeid som vil være sterkt førende for det videre avlsarbeidet.

Les mer om denne saken og andre saker som ble behandlet på forbundsstyretmøtet her: Møtereferat Forbundssytemøte 22.09.2022

Skroll til toppen
Rull til toppen