Miljødirektoratet har vedtatt endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 7.mars 2016

Endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 7.mars 2016

 

 

Forskriften kan også finnes på : https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-03-07-221

 

kommentarer:

Endringsforskriften som er vedtatt er svært lik den som ble sendt på høring før jul. NKK`s endringsforslag ble ikke tatt til følge i vesentlig grad. Det mest dramatiske er at over 800 dommere som er utdannet fersspordommere ikke lenger kan dømme ettersøksprøver. Alle dommere som skal godkjenne godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer fra 1.4.2016 på være autorisert ettersøksdommer d.v.s. utdannet både fersspor og blodspordommer. Dette beklager vi sterkt.

 

Det er også vedtatt ny instruks og veileder til forskriften, men disse er ikke frigitt av direktoratet enda.  Vi vil sende ut disse så snart vi har anledning til det. Det er svært stor pågang om spørsmål ang. dette, men vi forsøker å informere så godt vi kan.Vi vil også sende ut informasjon om kurset » Ettersøk videregående» som det jobbes med i samarbeid med Skogkurs.

 

GOD PÅSKE TIL ALLE !

 

MVH

Knut J. Herland

leder ettersøksutvalget

Skroll til toppen
Rull til toppen