MILJØDIREKTORATET HAR SEND PÅ HØRING HØRINGSFORSLAG PÅ ENDRING I FORSKRIFT AV 22.MARS 2002 OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST MED SVARFRIST 15.2.2016

Miljødirektoratet har send på høring høringsforslag på endring i forskrift av 22.mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst med svarfrist 15.2.2016. NKK har sendt dette på en intern høringsrunde med svarfrist 1.2.2016 til forbund/klubber før endelig høringssvar utarbeides og sluttbehandles i JHK før det oversendes Miljødirektoratet. Ettersøksutvalget ( EU) har hurtigbehandlet dette og FS vedtok følgende høringsuttalelse 23.1.2016

Følgende dokumenter kan du åpne ved å klikke på linkene:

ENDRING I FORSKRIFT AV 22. MARS 2002 OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST – HØRINGSUTTALELSE FRA NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

VEDTATT HØRINGSSVAR PÅ ENDRING AV INSTRUKS FRA NEKF, DATERT 23.1.16

 

Skroll til toppen
Rull til toppen