MEDLEMSTALL PR. 24.11.09

Norsk Kennel Klub har kommet med foreløpig medlemstall pr. 24.11.09.

 

Rapporten er foreløpig, men det vil bli liten endring frem til nyttår.

Det er pr. 24.11.09  73.216 unike personer som har betalt grunnkontingent til NKK og som er
medlem i en eller flere klubber. Disse utgjor neste 92.000 medlemmer.

Norske Elghundklubbers Forbund med sine områdeklubber vil også ha en betydelig økning av klubbmedlemmer i 2009 i forhold til antallet pr. 31.12.08

På linken nedenfor finner du medlemsoversikten i Norske Elghundklubbers Forbund:

Medlemsrapport pr. 24.11.09

Skroll til toppen
Rull til toppen