Løshundprøver 2016

Løshundprøver 2016

Nå er alle sesongens løshundprøver kommet inn på NPP, og alle vil også være inne på DogWeb i løpet av noen dager.

Vedlagt følger en oversikt over antall prøver sortert etter klubb.

Det har vært en god prøvesesong på tross av at det i mange området ble en meget kort sesong grunnet mye snø. Til gjengjeld ble det gått veldig mange prøver etter at mildværet igjen slo inn og snøen forsvant. ( i enkelt klubber) Det ble også gått mange prøver i januar.

Vi sitter nå inne med gode datagrunnlag for 4 sesonger på NPP, og også 4 sesonger med gjeldende prøveregler. Da er det grunnlag for å ta ut en del statistikk og se utviklingstrekk.

Vi kommer tilbake med dette.

Fordeling av prøver på områdeklubber (trykk her).

 

Skroll til toppen
Rull til toppen