LOMSUTSTILLINGEN 2011

Lomsutstillingen 2011 ble arrangert 18. – 19.6.2011 med Jotunfjell Fjordane Elghundklubb som arrangør 18.6. og Gudbrandsdal Elghundklubb 19.6.

 

Lomsutstillingen 2011 samlet totalt 156 hunder begge dagene, en nedgang fra fjorårets dobbeltutstilling.
Nedgangen skyldes nok i hovedsak kollisjon med andre store utstillinger som ble arrangert samme helg.

Resultatene ligger på følgende linker:

Lomsutstillingen_2011, 18.6

Lomsutstillingen 2011, 19.6.

Skroll til toppen
Rull til toppen