Lånetilsagn NKK

Norske Elghundklubbers Forbund har i dag gitt lånetilsagn til NKK i forbindelse med den økonomiske krisen som har oppstått pga. Covid 19

Lånetilsagnet er på kr.1 147 200,- Summen er inkludert lånetilsagn fra 5 områdeklubber. 

Områdeklubbene som har gitt lånetilsagn er Aust Agder EHK, Gudbrandsdalen EHK, Nord Trøndelag EHK, Troms EHK og Vestfold EHK. Noen klubber har også gitt pengegaver til NKK.

Lånetilsagnet vil bli effektuert om/når NKK har behov for dette.

Skroll til toppen
Rull til toppen