KONTINGENT 2011

Vedrørende kontingentfakturaen 2011 fra Norsk Kennel Klub

 

Det har kommet mange spørsmål omkring kontingentfakturaen for 2011 fra Norsk Kennel Klub og vi skal prøve å besvare/forklare fakturaen med teksten nedenfor:

Følgende ligger inne i totalsummen på fakturaen fra NKK:
 
På første linje er det oppført :
 
Norske Elghundklubbers Forbund            kr. 150,00
= abonnement på Årboka 2010, øket fra kr. 125,00 2009 til kr. 150,00 i 2010
(dette gjelder kun de som abonnerte på Årboka i 2009 og de som har bestilt Årboka 2010 innen fristen 15.10. ref.    Elghunden nr. 3/10.)
 
På neste linje er oppført:
XXXXXX  Elghundklubb klubbmedlem       kr. xxx,00
= Kontingenten som går til den enkelte områdeklubb + medlemskontingenten til NEKF, øket iht. RS-vedtak 2010 fra kr. 120,00 til kr. 150,00
Er fakuramotager medlem i flere områdeklubber vil disse kontingentene være ført opp den følgende eller de følgende linjer.
På den siste linjen på fakturaen er oppført:
Grunnkontingent til NKK                            kr. 140,00
Disse summene vil danne totalsummen som er oppført nederst på fakturaen og på den vedhengende bankgiroen.
De som ikke har abonnement på Årboka, vil ikke ha oppført på sin faktura følgende:
Norske Elghundklubbers Forbund            kr. 150,00
og de vil heller ikke motta Årboka for 2010.
Skroll til toppen
Rull til toppen