Juvenil ataksi hos Norsk Elghund Sort – informasjon

Vedlagt ligger informasjon om Juvenil Ataksi hos Norsk Elgund Sort. Det er tidligere informert om tilstanden i Elghunden, men AUNES gjør her rede for tilstanden og status per i dag.

Spørsmål kan rettes til AUNES leder Camilla Hartz Repshus

Informasjon Juvenil Ataksi NES