JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – LØSHUND

Korreksjoner for språk og skrivefeil i den tidligere utsendte versjonen.

 

Rettelse for språk og skrivefeil
Under formannsmøtet på Gardermoen 13. og 14. januar ble det avdekket enkelte små språk og skrivefeil i de reviderte jaktprøvereglene for elghund løs som skal opp til behandling på årets RS 12. mai.
Løshundkommiteen gikk gjennom de påpekte språk og skivefeil på sitt møte 17.1.2012 og har i vedlagt dokument rettet disse forhold.
Rettelsene for små oversetting, språk og skrivefeil er avklart med organisasjonsavdelingen i NKK og Lov- og kontrollkommiteen i NEKF.

Med  vennlig hilsen

For løshundkommiteen
Kjell Kruke
Mobil 480 43 152
kjell@oyer.online.no

FORSLAG TIL REVIDERTE JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – LØSHUND (5.2.12)

Skroll til toppen
Rull til toppen