JAKTPRØVER OG VÆR- OG FØREFORHOLD

Det er vanskelige vær- og føreforhold for jaktprøvearrangørene.

Etter å ha innhentet opplysninger om føreforholdene rundt om i områdeklubbene, er det mange av klubbene som har dårlige forhold og vanskeligheter med å kunne gjennomføre ønskede prøver.

Slik det ser ut pr. i dag har områdeklubbene fra Mjøsa og sørover brukbare forhold. Disse klubbene opplever også betydelig økning av henvendelser om prøvedeltagelse.

Klubbene tar gjerne i mot forespørsler og påmeldinger, men kan ikke garantere for prøvestart på grunn av kapasitet på terreng og tilgang på dommere. Områdeklubbene i øst har også tildels reduserte prøveterreng på grunn av rovviltsituasjonen.

 

Skroll til toppen
Rull til toppen