Jaktchampionatet Løshund

NEKF behandlet reglene for jaktchampionat Løshund i gruppe 5 spisshunder på RS 2022 (RS.Sak.23.22) og det ble vedtatt følgende endring: intet minimum krav til poeng i moment 1.

NKKs Jakthundkomite behandlet søknaden fra NEKF om endring for jaktchampionat Løshund på sitt møte 07.09.2022. Jakthundkomiteen vedtok å godkjenne de nye reglene for jaktchampionat løshund.

Championatet vil bli gjeldende fra 01.01.2023.

Skroll til toppen
Rull til toppen