Instruks – Forenklet dommermøte

Det er avdekket store forskjeller mellom klubbene hvordan dommermøtene har blitt avviklet, særlig forenklet dommermøte. Forskjeller som i mange tilfeller har resultert i for dårlig kontroll av prøvene, slik at det har blitt feil data i skogsprotokoll, feil i poenggivning og i enkelte tilfelle feil i premiegrad.

Løshund- og Bandhundkomiteen har utarbeidet Instruks – Forenklet dommermøte i den hensikt å sikre bedre datakvalitet ved en mer enhetlig praktisering av Forenklet dommermøte. FS har igangsatt arbeidet med å implementere nødvendige endringer i programmet for prøveregistrering, til støtte for de prosessene som instruksen beskriver.  

Forbundsstyret vedtok instruksen i FS-møtet 12. mai 2022, FS.sak.18.22.

Instruks – Forenklet dommermøte

Skroll til toppen
Rull til toppen