Informasjon fra Løshundkomite og Datautvalg

NPP

En ny versjon av NPP som har noen viktige forbedringer er nå under arbeid og skal sendes ut til områdeklubbene senest 15. september, men forhåpentligvis før.

Da følger det også med en enkel brukerveiledning.

Områdeklubbene kan allerede nå melde på prøver i DogWeb og sende til NPP som i fjor. Dette blir det ingen endring på.

Om noen klubber har prøver som må registreres før den nye versjonen kommer, så er det bare å ta kontakt med Datautvalget eller Løshundkomiteen.

Diverse dokumenter:

Under fanen «Kurs/dokumenter» ligger:

  • «Dommerkurs-16 (løshund)
  • Instruks for føring av Mislykket 2-dagers prøve
  • «Gjennomføring av en jaktprøve» Dette er en enkel veileder for gjennomføring av en jaktprøve. Passer både forelever/aspiranter, dommere og hundeførere.
  • Skogskort «Ny» versjon, der underskriftsfelt til hundefører er på siden for hendelseforløp, de er ganske dyre ved kjøp hos NKK. De kan skrives ut fra hjemmesiden på papir som er tilpasset vår aktivitet.
     
Skroll til toppen
Rull til toppen