Informasjon fra avlsutvalget for Norsk Elghund Grå

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund vedtok den 7. januar-2022 nye avlskriterier for Norsk Elghund Grå.
Avlskriteriene er utarbeidet i tråd med Norsk Kennel Klubb’s etiske grunnregler for avl og oppdrett, NEKF overordnede avlspolicy, Rasespesifikk avls strategi NEG.
Avlskriteriene setter krav til bruksegenskaper, eksteriør og helse for hunder til bruk i videre avl for rasen NEG, og er et viktig hjelpemiddel for å nå vårt overordnede avlsmål forankret i RAS:

Avlsarbeidet har som mål å holde en bærekraftig NEG populasjon av gode jakthunder med god helse, godt gemytt og med et rasetypisk utseende. For å videreutvikle Norsk Elghund Grå (NEG) i Norge er det svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen.

Avlskriterier Norsk Elghund Grå
Link – Trykk her

Hva er endret i de nye avlskriteriene?

  • Kjent DNA-status for sykdommene Dvergvekst og Glaukom til våre avlsdyr. Dette er et krav for å få registrert valper av rasen NEG i NKK, fra 1/6-22.
  • For å få ut flere hunder i avl, samt stimulere til avlsfremgang for rasen, er det innført en begrensning i antall kull for både hannhunder og tisper. Det åpnes opp for videre avl for hannhunder og tisper som kan dokumentere minst 25% jaktpremierte avkom.
  • Utstillingskravet til hannhunder er endret til 1 x VG i klassene AUK, AK og BK.
  • Det er innført begrensning i bruk av hunder i avl som har gitt 2 eller flere avkom med lungeødem, eller har søsken med lungeødem.
  • Arvelig nyresvikt – Helsøsken og avkom til syke hunder kan godkjennes etter at de har fylt 5 år ved å fremlegge helseattest med blodprøve/ nyreprofil som bekrefter at hunden er frisk.

Lister over avlshunder Norsk Elghund Grå
Løshund hanner – Trykk her
Løshund tisper – Trykk her
Bandhund hanner – Trykk her
Bandhund tisper – Trykk her

Avlsutvalget behandler søknader om avlshunder. Hunder som fyller avlskriteriene, legges inn på avlshund lista med utvidet informasjon om resultater, helse mm. Eierinfo til hunden blir også tilgjengelig for den som ønsker å komme i kontakt med hundeeier. Listene oppdateres minst en gang årlig.

Forespørsel om anbefaling
Link – Trykk her

Avlsutvalget NEG gir anbefalinger eller godkjenning av kombinasjoner fra godkjente hanner og tisper på avlshund lista. Hvis eier ønsker å bruke en hund som ikke står på avlshund lista vil avlsutvalget være behjelpelige med veiledning og en eventuell godkjenningsprosess. Avlsutvalget godkjenner kun kombinasjoner som er drøftet med utvalget i forkant av paring.

Valpeliste NEG
Link – Trykk her

Avlsutvalget legger ut anbefalte og godkjente paringer i egen valpeliste. Der finner valpekjøper utvidet info om kombinasjonen, fiktive stamtavler mm.

Skroll til toppen
Rull til toppen