INFO «EGMONT-SAKEN»

INFO «EGMONTSAKEN» 

Det vises til tidligere informasjoner vedrørende den såkalte «Egmontsaken».
Som de fleste vil være kjent med så er altså NEKF stevnet for retten grunnet uenighet rundt betaling for, og levering av medietjenester.
Striden handler i korte trekk om uenigheter rundt inngåelse av avtaler, om rollekonflikter og om manglende og mangelfull levering.
Den 9. og 10. desember ble rettsforhandlingene avholdt i Oslo Tingrett. Vitner i saken var for Egmont; Knut Brevik og Jan Erik Andersen.
For NEKF vitnet Nils-Erik Haagenrud, Svenn Tore Feet (sakkyndig), Ellen M. Krogstad og Kjell Arild Haugen.

Forsøk på forlik i saken har ikke ført frem.  

Domsavsigelse er ventet før jul.

Etter Domsavsigelsen vil Forbundsstyret komme tilbake med mer informasjon rundt saken og om veien videre!

 

 

 

Skroll til toppen
Rull til toppen