HVOR ER NKK I ULVESAKEN?

N0TAT

Til NKK HS

Fra Klubber og Forbund i jakthundsektoren

Dato 18 jan 2017

 

INNMELDELSE AV SAK TIL HS MØTE 1 FEB 2017.

HVOR ER NKK I ULVESAKEN?

Siden 21.desemer 2016 har ulvevedtaket rast i distrikts Norge. KLD v/Statsråd Vidar Helgesen stanset den planlagte ulvejakta som skulle startet 2.januar 2017 på ulv innenfor ulvesona. Rovviltnemdene hadde besluttet å ta ut 32 ulver i 4 revir. Dette var i samsvar med stortingsforliket om ulveforvaltningen. Mange organisasjoner har vært sterkt kritisk til dette vedtaket og jurister har påpekt at vedtaket var bygd på en for snever lovanvendelse og at det var stort handlingsrom for å ikke å overprøve vedtaket rovviltnemdene hadde gjort. Miljødirektoratet hadde heller ingen innvendinger til jakta da de uttalte at dette ikke medførte noen fare for ulvestammen. Demonstrasjonstoget i Oslo vitnet om det kraftfulle engasjement saken har.

Det er med stor undring jakthundsektoren registrerer at NKK ikke har engasjert seg, ei heller vært synlig i denne viktige saken. Noen forbund/klubber (NEKF,) har sluttet seg til brevet Utmarskommunenes sammenslutning sendte KLD, utover dette har ikke NKK vært synlige.

Vi vil henvise til NKK`s rovviltpolicy vedtatt av hovedstyre hvor det bl.a.er vektlagt ivaretagelsen av våre lange tradisjoner med løshund-jakt i tradisjonelle former og hundeeiernes rekreasjonsverdi med vårt hundehold i Norge.

Vi forlanger at NKK hovedstyre strakt igangsetter arbeide med å engasjere NKK sentralt for å støtte opp om de innspill som har fremkommet.. NKK må bli synlig i denne viktige saken for mange av oss.

Det er helt kritisk at saken behandles omgående ut fra behandling i Stortinget som er nært forestående.

Mvh

FKF      NHKF   NEKF    NRK     NBaK   NSFN

Skroll til toppen
Rull til toppen