Hjorteviltforvaltningen skifter departement

                            Hjorteviltforvaltningen skifter departement

Hovedtema på årets hjorteviltseminar

I januar ble det bestemt at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser (som f.eks elg, hjort og rådyr) overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, og statsråd Jon Georg Dale overtar ansvaret for dette fagfeltet.

 

Under seminaret Hjortevilt 2018 på Lillehammer, 10. og 11. april kommer statsråd Jon Georg Dale og seniorrådgiver Espen Stokke fra Landbruks- og matdepartementet og vil orientere om denne overgripende forandringen innen norsk hjorteviltforvaltning.

 

Av andre spennende temaer kan nevnes: Viltforskriften på høring, Skrantesjuken, status og veien videre, Cwd – korleis implementera i viltforvaltinga, Elgen på Vega i 25 år, Betydningen av hjortedyr for økningen i flåttbårne sykdommer, Vitskap og sunt bondevit – fôring av elg mot trafikkulukker, Nytt fra Hjorteviltregisteret, Ulv og utmarksøkonomi, økonomiske konsekvenser av store rovdyr, Villsvinene i Østfold, Digitale løsninger for effektivt jaktsalg, Guidet storviltjakt, Blyfrie kuler på hjortevilt, Elghunder til bjørnejakt, Internasjonale jaktgjester på norsk elgjakt,

Nytt om bladet Hjorteviltet.

 

Seminaret arrangeres i år på Scandic Hotell på Lillehammer.

Se: http://www.hjorteviltseminar.no for mer informasjon og påmelding.

 

Skroll til toppen
Rull til toppen