HITTA ÄLGHUND:Information avseende arbetet inom Nordisk Älghunds Union ( NÄU )

har vi fått startet importen av data fra NKK inn på Hitta Älghund, noe av dataen ligger nå ute i database.

Les saken:

Information från NKK. NEKF

Arbetsgruppen för en gemensam Nordisk databas för älghundar har nu fått tillgång till all information direkt från NKK.
Datat har analyserat och testats för att kunna visas och nyttjas i Hittaälghund konceptet.
Först läses löshundsprov med moment in från Norge på befintliga hundar i Hittaälghund. (ca 3000st)

Detta skall i skrivande stund vara klart och publicerat.
Detta medförde att en förändring av momentfliken blev nödvändig för att enkelt kunna presentera fler moment typer.
Nästa steg blir att läsa in

–          Hundar/stamtavlor från NKK. (Född,Kön,Mor,Far,Ras, Titlar  och Uppfödare)

–          Löshundprov med moment på de Norska hundarna från NKK. (ca 19.000 st)

–          Ledhundsprov

–          HD/AD röntgen

–          Utställningar

Detta görs fortlöpande under Januari-Februari.
Arbetet inriktas senare att hämta mer detaljinformation direkt från NEKF´s datasystem.
Där har vi tex. tillgång till älgarbetstid, skalltid mm för de senaste 5 årens prov.

 

Information från Finlands Rasklubbar

Från finska rashundsklubbar har vi fått kompletterat med moment på löshundsprov från 2012-08–2017-12.
Dessa skall analyseras och formateras för att sedan läggas in i Hittaälghund.

Även hundar/stamtavlor, (Född,Ras,Kön,Mor,Far) har vi fått tillgång till. Inte titlar och uppfödare än.
Dessa, hundarna, skall nu först analyseras innan de körs in i Hittaälghund.

 

Momentflikförändring, Detta för att anpassa oss till att enkelt kunna presentera moment på prov från Norge och Finland

Ny ”Provmoment” flik som innehåller flera typer av moment om hunden gått olika provtyper genom åren.
De grupperas beroende på vilka moment som har bedömts på provet.
Där hittar du svenska 13 moment, Svenska 10 moment och Norska 10 moment just nu.
Vi kommer även här presentera de äldre 10 momenten för Norge, 2005-08–2013-07,och även deras äldre 5 moment proven, äldre än 2005-08.
Finska provmoment är också på väg in, från 2012-08, för att kunna presentera här.


”Moment-Jämförelse” 
innehåller de som vi tidigare kallade ”Moment”
Den innehåller då det som vi tidigare byggt för att kunna ha en momentjämförelse. Och det gäller för närvarande enbart svenska 13 moment + de nya 10 momenten. Ett fortsatt arbete är initierat för att överse hur en jämförelse kan och bör göras och därmed utveckla den första redovisade metoden.

 

LINK TIL HITTA ÄLGHUND (her)

Skroll til toppen
Rull til toppen