Norsk Kennel Klubb v/ Sunnhetsutvalget har behandlet Norske Elghundklubbers Forbund sin søknad om helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021:

Det innføres krav for norsk elghund grå om kjent DNA-status for sykdommene primær åpenvinklet glaukom (Primary Open Angle Glaucoma, POAG ADAMTS10) og dvergvekst (Chondrodysplasia, CDSL ITGA10) for foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at minst et av foreldredyrene må være fri for det sykdomsfremkallende genet for hver av sykdommene.
Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: Bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for unntaket er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for de aktuelle sykdomsfremkallende genene.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022.

NEKF/AU NEG oppfordrer eiere av tisper og hanner som er planlagt bruk i avl, om å ta en gentest på hunden sin. Prøvesvaret fra gentest stambokføres på NKK/Dogweb. Informasjon om godkjent testlaboratorium, skjema, retningslinjer for registering av DNA-testresultater i NKK finner du her.

Skroll til toppen
Rull til toppen