Helseinformasjon fra AU NEG – Juni 2021

Helse er som alle vet en helt avgjørende faktor for en hund hvis den skal lykkes som jakthund i skogen. Det er også en avgjørende faktor i vårt videre avlsarbeid at helse vektlegges og at sykdommer som Glaukom og Dvergvekst holdes i sjakk. Like viktig som jaktprøveresultater, utstillingsresultater og gemytt, er jobben som oppdrettere og hundeeiere har med gentesting og dokumentasjon. En sunn rase med stor bredde og friske hunder er vårt mål i det videre avlsarbeidet og vi håper alle tar ansvar og deltar i denne jobben.

GENTESTER
RS 2019 fattet vedtak om stambokføring av aktuelle gentester for avlshunder av elghundrasene. Sunnhetsutvalget i NKK vedtok i oktober 2020 stambokføring av DNA-tester for de to norske elghundrasene. For Norsk Elghund Grå er det innført stambokføring av genstatus for Condrodysplasia (Dvergvekst) og Primær åpenvinklet Glaukom (Grønn stær). Godkjente laboratorier er Laboklin og MyDogDNA. NKK har utarbeidet retningslinjer ifm. prøvetaking.

AU NEG er klare for å benytte gentester som et arbeidsverktøy i det videre avlsarbeidet på vår nasjonalrase.

En viktig del av jobben med gentesting av hund, er at prøvesvar deles med og arkiveres i Dogweb/NKK. Hundeier har selv ansvar med å registrere inn dataene på Dogweb.

AU NEG har lagt ut info om bestilling av gentester, registering av prøvesvar i Dogweb på hjemmesiden til NEKF.

AU NEG har oppgradert avlshund-listene som ligger på hjemmesida til forbundet. Listene inneholder oppdatert informasjon om helsestatus, prøver, utstilling, jaktindekser og gentester på hunder med genstatus på Glaukom og Dvergvekst. Informasjon om hvorvidt en hund er «FRI» eller «BÆRER» er en avgjørende faktor i det videre avlsarbeidet og vi takker alle hundeeiere som har sendt inn prøvesvar fra gentest.

Dvergvekst (Chondrodysplasia)
Dvergvekst er en arvelig lidelse som viser seg ved at valpens skjelett ikke utvikler seg normalt. Det vanligste er at de to lange rørknoklene i frambeina ikke vokser i takt med hverandre. Spolbeinet slutter å vokse for tidlig og derfor vil albubeinet etter hvert bli stående ut i en bue. Hundene kan være mer eller mindre alvorlig affisert. I mange tilfeller for hunder med dvergvekst er avlivning den eneste løsning.

Det er vanskelig å se om valpen er dverg før den kommer i sin raskeste vekstfase. (3-7 mndr.)

Arvegang
Mutasjonen har en autosomal, recessiv arvegang. Dette betyr at et individ kan være «fri» for sykdommen (homozygot, to normale alleler/genvarianter), «affisert» (homozygot, to syke alleler) eller «bærer» (et normalt og eller sykt allel, heterozygot)

Bærere kan kan spre mutasjonen i populasjonen uten å være syk selv. Det er derfor viktig å finne bærerene(heterozygot), slik at de parres med hundene som er fri, det vil si homozygot for det friske allelet/genvarianten. Frekvensen på det sykdomsfremkallende allelet vil gå ned hvis «bærer» parres med «fri».

Resultat
Hvis hunden er klassifisert som «fri», har to friske alleler, vil hunden ikke bli syk. Denne hunden kan ikke spre sykdomsalleler i populasjonen, dersom den blir brukt i avl.

En hund som er klassifisert som «bærer» har et sykt allel, men vil ikke bli sykt selv. Denne hunden vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med en hund som er klassifisert som «fri». Hvis «bærer» brukes i avl vil 50% av avkommene få et sykt allel. Bærere vil ikke bli syke.

En hund som er klassifisert som «affisert» har to syke alleler. Hvis en affisert hund blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Hunder som er klassifisert som affisert kan bli syke.

GLAUKOM
Grønn stær kalles også glaukom og er en lidelse der trykket i øyet øker. Kammervæsken fyller tomrommet mellom linsen og hornhinnen. Den skal dreneres via kammervinkelen (mellom hornhinnen og regnbuehinnen). Dersom kammervinkelen er tett, vil trykket av kammervæske i øyet øke. Dette kalles primær grønn stær og er den vanligste formen. Grønn stær sees også som følge av andre øyesykdommer som hemmer drenasjen av kammervæske uten at kammervinkelen er tett. Denne formen omtales som sekundær grønn stær. Det kan være uveitt (betennelse i regnbuehinnen, årehinnen og strålelegemet), forflytning av linsen, svulster eller skader. Grønn stær kan føre til skader på den optiske nerven og blindhet. Tilstanden er smertefull for hunden. Tilstanden er arvelig.

Symptomer
Dersom kammervinkelen er tett, som er den vanligste formen, kommer symptomene gjerne raskt. Ved åpen kammervinkel utvikler symptomer seg over lengre tid.

– Kniper med øyet pga. smerter
– Gnir seg mot øyet eller gnir hodet mot bakken
– Forstørret pupill (noen ganger mindre pupill)
– Øyet blir større og mer utstående
– Forstørrede blodkar i slimhinnen rundt øyet, ser rødt ut
– Gråskjær i øyet
– Nedsatt syn
– Nedsatt allmenntilstand
– Nedsatt appetitt
– Smerter i hodet

Behandling og prognose
Grønn stær kan ikke kureres. Ca. 40 % av hundene blir blinde på det rammede øyet innen et år. Ved primær grønn stær rammes som regel begge øynene i løpet av kort tid. Det finnes ulike preparater som bidrar til å senke trykket i øyet. Det er viktig å sette i gang behandling tidlig. Ulike øyedråper hemmer produksjonen av kammervæske eller letter drenasjen. Veterinæren vil som regel også gi hunden smertestillende og betennelsesdempende (NSAIDs). Ved sekundær grønn stær må underliggende årsak behandles. De fleste hunder greier seg godt med nedsatt syn siden de har andre sterke sanser. Hovedproblemet ved grønn stær er at tilstanden kan være svært smertefull.

Prøveresultat for Glaukom og Dvergvekst
AU NEG har fått av godkjent laboratorie en oversikt over resultat fra gentester tatt av NEG fram til nå. Det er ennå litt for få innsendte prøver til å lage en statistikk i tråd med regler for datasikkerhet, så tallene vi presenterer under må ansees som veiledende.

Prøveresultat fra gentestene viser at rasen for Glaukom har 79 % homozygot frie, 19% heterozygot bærer og 2% homozygot affisert(syke) individer.

For Dvergvekst ser tendensen ut til å være den samme.

Tilbakemelding fra Finland sier at tilstanden over bærere av Glaukom og Dvergvekst anslås til ca. 15% bærere av Glaukom og ca. 5% bærere av Dvergvekst.  

AU NEG ber om at alle hunder det skal avles på har kjent genteststatus, slik at vi unngår syke hunder og har kontroll på begge sykdommene i framtida. Vi må se framover og styre avlen slik at Glaukom og Dvergvekst ikke blir et større problem.

Skroll til toppen
Rull til toppen