HD gruppe nedsatt av Hovedstyret i NKK

Hovedstyret i NKK fattet vedtak om ei etablering av ei prosjektgruppe for HD i sitt møte den 21.06.2017 (HS møte nr. 5/17) sak 80. Hovedstyret har ved flere anledninger behandlet saken, samt at NKK avholdt et HD seminar i den forbindelse.

 

HD gruppens sammensetning:

Marit Krohg, Fuglehundklubbenes Forbund

Birgit Ranheim, Fuglehundklubbenes Forbund

Jostein Dahle, Norske Elghundklubbers Forbund

Geir Langset, Norske Elghundklubbers Forbund

Arne Kristianstuen, Norsk Schäferhund Klub

Marit Opheim, Norsk Belgisk Fårehund Klubb

Kristin Wear Prestrud, Leder Helseavdelingen NKK

Maria Kjeldaas Johannssen, Helseavdelingen NKK

Marte Ottesen, Sunnhetsutvalget og HD avleser

 

Mandat(her)

Skroll til toppen
Rull til toppen