Gjennomføring av prøver

Det har den siste tiden vært stilt en del spørsmål om alder på deltakende hunder, samt hvor mange prøver en hund uten utstillingsresultat kan gå. Det fremgår av reglementet at «unge» hunder (9 – 15 mnd) kan kun delta på 1 dags prøver, og ikke delta på 2 dagers prøve dersom den ikke er premiert på terminfestet utstilling.

Alt som har med krav til utstilling, samt alders bestemmelser er her med uthevet skrift!

Gjennomføring av prøven
Arrangøren er ansvarlig for at prøven avvikles etter jaktprøvereglene og at prøven ikke er i
strid med viltloven, andre lovbestemmelser og vedtak med hjemmel i lov.
• Prøve på hjort likestilles med elg, i prøvereglene omtales bare elg.
• Hver hund skal prøves minst 1 dag.
• Prøvetiden er regulert i jaktprøvereglene.
• Hund som ikke kommer for elg har ikke krav på ny prøve.
• Hunden skal prøves alene.
Hunden må være fylt 9-ni måneder senest på prøvedagen.
Hunden må være premiert på terminfestet utstilling arrangert av NKK eller
samarbeidende klubb/forening.
Hunder under 15 måneder kan starte på 1- dags prøve uten premiering på utstilling.
For at jaktprøven skal være gjeldende, må hunden premieres på terminfestet
utstilling.
• En hund som tidligere har 1. premie skal alltid bedømmes av annen dommer.
• For å delta på 2-dagers prøve må hunden ha eller være innstilt til 1.premie på 1-dags
prøve.
• Alle moment trenger ikke å bli bedømt på samme viltart.
• Det er ikke tillatt å stanse for å gå på elg man ser fra bil. Får man se elg ute i terrenget
etter at prøven har startet, er det tillatt å gå på disse.
• Det er ikke tillatt å lokke på elgen.
• Med prøvegruppe menes hundefører, dommer og eventuelt aspirant, elev eller
kjentmann

Skroll til toppen
Rull til toppen