FRIST FOR ELGHUNDEN NR. 1 2012

Frist for innsendelse av stoff, bilder etc. til Elghunden nr. 1/2012 er 1.2.2012

 

FRIST FOR INNSENDELSE AV STOFF TIL ELGHUNDEN 1-2012: 1. FEBRUAR 2012.
Bilder i beste oppløsning i jpg-format, all tekst i word-format. Unntatt er ferdig trykklare høyoppløselige pdf-filer til annonser. Husk championatpresentasjoner og send inn all nødvendig info ifølge skjema i nr. 4-2011, slik det er satt opp der. Merk også medlemstilbud med stor rabatt for annonsering i Årboka.

 

Alt stoff til bladet sendes til redaktøren:
Kommersielle annonser fra ikke medlemmer skal sendes Rune Østgård som tidligere.

 

Adresseforandringer for mottak av blad og alt som har med abonnement å gjøre sendes til forbundssekretær Arild Visdal.
 

 

Red.
Skroll til toppen
Rull til toppen