FORSKNINGSPROSJEKTET «Fra fenotype til genotype»

På Forbundsstyremøte 13/8 ble det vedtatt at Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) fortsatt skal være deltaker i FOU-prosjektet «Fra Fenotype til Genotype» som omhandler forskning på arvbare egenskaper hos våre nasjonalraser Norsk Elghund Grå (NEG) og Norsk Elghund Sort (NES).

Prosjektet tar for seg betydelige og viktige sider av utviklingen innen rasene og målsettingen vil være å kunne bruke forskningsresultatene i det videre avlsarbeidet innen disse rasene. NEKF satser nå også på en omlegging av avlsarbeid med tanke på klassifiseringer og indekseringer på grunnlag av faktaopplysninger om hunden og hundens resultater fra prøver og utstillinger. Derfor vil resultatene av forskningsprosjektet ha stor verdi.

Forbundsstyret er opptatt av at forskningsprosjektet skal ha dialog og samarbeid med avlsmiljøene på NEG i Sverige og Finland. Det er viktig å se hele populasjonen under ett, og avlsmålene er tilnærmet lik i alle nordiske land. Eksempelvis har finnene allerede dokumentert mange av de arvbare egenskapene hos våre jakthunder.

Forbundsstyret er også opptatt av at prosjektet konkretiserer sine mål og at dette sees i sammenheng med NEKF sine avlsmessige målsettinger. Det forutsettes også at NEKF ikke skal bidra med økonomisk støtte i forskningsprosjektet. Vårt bidrag ligger i hundedata, kompetanse og deltakelse.

Se for øvrig saken i referat fra styremøtet.

Skroll til toppen
Rull til toppen