FERDIGSTILLELSE AV JAKTPRØVERESULTATER

                                      FERDIGSTILLELSE AV JAKTPRØVERESULTATER

Nå er prøvesesongen godt og vel over for alle jaktprøver. Forbundsstyret og deres fagkomiteer for mange spørsmål på hvorfor ikke jaktprøveresultater er registrert på hundene. Dette er områdeklubb sitt ansvar!

For at alle resultater skal bli tilgjengelig for videre bruk, ber vi om at klubbenes ledelse sjekker opp om alle prøver er registrert (NPP for løshund og DogWeb Arra for bandhund), og at alle prøver er godkjent og ferdigmeldt i DWA. Ikke minst må regningen på aktivitetsavgift betales inn til NKK.
Dersom noen trenger hjelp til denne jobben, så vennligst ta kontakt med Forbundsstyret eller fagkomiteene for jaktprøver.

Skroll til toppen
Rull til toppen