ETTERSØK PÅ HJORTEVILT

Rapporter fra ettersøk på over 1.000 hjortevilt

 

I disse tre rapportene er over 1000 ettersøk av hjortevilt analysert  

 

Av: Bjørn Henry Marthinussen 

 

Bedre elgjakt 2005
En rapport som bygger på 7500 førsteskudd mot elg høsten 2005 i fylkene Aust-Agder, Hedmark og Nord-Trøndelag. Undersøkelsen er finansiert av Direktoratet for Naturforvaltning og gjennomført av Norges Jeger og Fiskerforbund.
 

 

Ettersøksundersøkelsen 2004 / bedre hjorteviltjakt 2004
En rapport bygget på kontakt med 343 ettersøkere og 450 ettersøk i Møre og Romsdal høsten 2004. Et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund i Møre og Romsdal og Miljøavdelinga i Møre og Romsdal Fylke. Prosjektleder: Tore Andestad
 

 

Bedre Hjortejakt 2003
Rapport fra spørreundersøkelsen. Et samarbeid mellom Norges Jeger og Fiskerforbund i Møre og Romsdal og Miljøavdelinga i Møre og Romsdal Fylke. Prosjektleder Tore Andestad

 

 

 

Disse tre rapportene er tilgjengelig på nettet.

 

Utdrag fra rapporten Bedre Elgjakt 2005:

 

 

 

Ettersøket

 

Det ble gjennomført 487 ettersøk med hund (6.5% av alle elger) og 32 uten hund. De aller fleste skytterne/lagene hadde med godkjent hund under jakta (59% av alle ettersøk). Nær 1/5 av ettersøkene ble gjort med tilkalt godkjent hund. I 78 tilfeller (15%) ble ettersøket gjort med en ikke godkjent hund.

 

Skytterne melder om 405 elger som er skadeskutt, og det ble gjennomført 519 ettersøk. Det er derfor gjennomført en del ettersøk ”for sikkerhets skyld” der jegerne har vært usikker. Også ved bomskudd er det krav om nøye skuddstedsundersøkelse. I kommentar til forskrift om jakt og fangst er det framhevet at viltet ska lettersøkes dersom det er noen som helst grunn til å anta at dyret er truffet. Tallene kan tyde på at jegerne tar ettersøksplikten på alvor.

 

 

 

Bedre hjortejakt 2003 ble det gjennomført 1 ettersøk pr 1.8 bom/skadeskudd. I Bedre elgjakt 2005 var det tilsvarende forholdstallet 1.4. Dette kan tyde på at det ble gjennomført noe flere ettersøk ”for sikkerhets skyld” under hjortejakta.

 

 

 

Tabellen under (tabell 14) viser sammenhengen mellom hvilken type hund som ble brukt og lengde og resultat av ettersøket. Vannrett summering av prosenter gir 100% slik at en kan sammenligne resultatene fra de ulike typer ettersøk.

 

 

 

Tabell 14

 

Type ettersøk. Gjennom

 

Type ettersøk

Gjennom snitlig lengde ettersøk

Funnet

dødt

Avlivet av post Avlivet av ettersøker Funnet og friskmeldt Ikke funnet
Tilkalt godkj. hund. 94 tilfeller

1988 m

3,2%

20.2%   27.7% 19.1% 29.4%
Medbrakt godkj. hund. 294 tilfeller 1821 m     8.5% 26.9% 30.6% 17,0% 17%
Ikke godkj. hund.77 tilfeller 1175 m     7.8% 26% 42.9% 10.4% 13%
Ettersøk uten hund. 25 tilfeller 250 m   20% 56% 24% 0% 0%
Gjennomsnittlig lengde ettersøketter utfall av søket    1101 m 1427 m 1107 m 3296 m 2850 m

 

 

 

Totalt blir:

 

· 8.1% av elgene funnet døde

 

· 28.1% avlivet av postmannskap

 

· 30.8% avlivet av ettersøksmannskap

 

· 15.7% friskmeldt

 

· 17.2% ikke funnet.

 

 

 

Knapt 60% av elgene levde da de ble funnet. Gode postmannskap og gode skyttere blant ettersøkerne er viktig for å få avlivet dyret. 

 

Vi ser av tabellen at godkjente hunder gjennomsnittlig har lengre ettersøk enn søk uten godkjent hund. Dette kan skyldes at godkjente hunder er mer spornøye, og/eller at ikke godkjente hunder i større grad brukes ved enkle ettersøk. 

 

Ettersøk der dyret blir funnet dødt og der dyret blir avlivet av ettersøkere er kortest. Ettersøk der dyret blir funnet og friskmeldt er vesentlig lengre enn andre ettersøk. 

 

Ettersøk med tilkalt hund er lengre og ender oftere med at elgen ikke blir funnet. Dette skyldes trolig at terskelen for å tilkalle hund er høyere enn for å bruke hund som er med under jakta. Vi ser at de fleste lagene har med egen ettersøkshund. Trolig er det slik at egen hund først er prøvd. Tilkalt hund blir da bare brukt på de søk egen hund ikke klarer å utrede. Resultatene i tabellen trenger derfor ikke å vise hundens dyktighet, men snarere hvor vanskelig ettersøket var i utgangspunktet.

 

 

 

Ettersøk uten hund er korte. Det kan skyldes at jegerne her er rimelig sikre på å få tak i dyret. Alle dyraettersøkt uten hund blir funnet og avlivet, i hovedsak av postmannskap.

 

Rapporter på nett:

Ettesoekundersoekelse_2004

Rapport_Bedre_Hjortejakt_2003

Rev_jaktproveregler_for_elghund_loshund_5_2_12

Skroll til toppen
Rull til toppen