ENDRING I FELLESBESTEMMELSENE

NKK har foretatt endring av Fellesbestemmelsene i Jaktprøveregler for elghund – løshund og Jaktprøveregler for elghund – bandhund.

 

Representantskapsmøtet i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) vedtok i RS – sak 11.3.09 om at Hunder kan starte på jaktprøve før fylte 15 mnd. uten å være utstillingspremiert. Jaktprøveresultatet blir ikke godkjent før hunden har fåttt utstillingspremie.

Dette vedtaket og endringsforslaget fra NEKF har Norsk Kennel Klub hensyntatt og endret Fellesbestemmelsene § 7.2 Deltakelse, underpunkt Hunder, gjeldende fra og med 1.9.09.

Jaktprøveregler for elghunder – løshund
Jaktprøveregler for elghunder – bandhund

Skroll til toppen
Rull til toppen