ELGHUNDVENNER

Elghundvenner

Det er tid for årsmøte i områdeklubbene. Ungdomsutvalget henstiller til ungdommene å møte opp. Årsmøtene legger føringer for videre drift og utvikling i fremtiden. Og, fremtiden det er nettopp ungdommen. Samtidig henstiller vi til områdeklubbene å inkludere ungdommen. Det er mange områdeklubber som har ungdomsutvalg, og vi håper flere kommer etter. Ønsker alle lykke til med årsmøtene.

– og for de som har ungdommer på vei inn i styrer/verv – ta godt i mot dem !

Ungdomsutvalget i NEKF
Linda Marie Lien
Leder

PS: Vil også minne områdeklubbene om høringen ungdomsutvalgets handlingsplan.

 

Skroll til toppen
Rull til toppen