ELGHUNDEN NR. 2/2012

FRIST ELGHUNDEN nr. 2-2012 og ÅRBOKA er 1.5.12

FRIST ELGHUNDEN nr. 2-2012 og ÅRBOKA er 1.5.12

Endringer i klubbinfo/»kartsidene»

Husk å sende inn alle endringer ifm skifte av formenn i klubbene: Klubb, navn, tlf. og e-mail slik at det blir korrekt på «kartsiden» med info over alle kluubbene.

I nr. 2 hvert år skal også alle referater fra årsmøter og bilder og info over de som fikk championatskjold m.m. med.

Som de fleste vet skal alle championatpresentasjonene sendes inn senest 1.2 for å komme med i nr. 1 der alle nye championater presenteres 1/6 s annonse. De som ikke kommer med må vente til neste års nr.1. De som ønsker det kan selvfølgelig sette inn en annonse (kvartside) for hunder som står som avlshunder eller andre annonser hvor de har mulighet for fri tekst og 1 fargebilde. Ch-presentasjonene er på 1/6 side og til sterkt redusert pris.

 

Medlemsannonser

I Årboka har alle muligheten til å annonsere med 25% rabatt ift vanlige priser og de som ikke fikk sendt inn presentasjonen til nr. 1 har en mulighet for å få informert om dette ved å annonsere både i nr. 2 og/eller Årboka for hannhunder som står til avlstjeneste, forventer valpekull m.m..

Klubbstoff/annonser

Det er få klubber som sender inn utstillingsresultater. Jeg oppfordrer derfor klubbene til å sende inn litt info om utstilliinger de har hatt i år med bilder fra BIS finalen evt. gruppen, alle BIR/BIM, Cert, res. Cert og fra valpeshow (med info). Rene resultalister over alle som har vært med blir ikke presentert lenger jfr FS’ beslutning om at dette ikke skulle presenteres i sin helhet i bladet, men at alle har mulighet til å sende komplett info til forbundet for presentasjon via forbundssidene. Jeg kan ikke se at mange har benyttet seg av dette og flere medlemmer etterlyser nå utstillingsresultater fra mange utstillinger. Ikke alle klubber har websider som blir oppdatert og som viser resultater fra utstillingene. – Rene resultater finnes i DogWeb, men mange synes ikke det er nok og ønsker mer i Elghunden.

De som ønsker annonse for årets jaktprøver og utstillinger må også passe på fristene – 1.5 for nr. 2-2012 og Årboka, 1.8.12 for nr. 3.

Evt. ferdig oppsatte annonser må sendes som høyoppløselige pdf-filer – trykklare ELLER tekst i word-format og evt. bilder/logoer i separate bildefiler.

Det samme gjelder stoff og artikler ellers. Husk alltid høyeste oppløsning på bilder.

 

Avlsutvalgene

Info fra avlsutvalgene etterlyses også!

Bilder/artikler generelt

Har noen info og/eller bilder fra fjorårets jakt eller prøver send inn nå. Bilder gjerne i høydeformat i god oppløsning – de mottas med takk! Har behov for ekstra bilder til forsider nå ifm med nr. 2 + Årboka.

Frist 1.5.12

 

Mvh

Red. Elghunden elghunden@smartstart.no (bruk KUN denne adressen)

 

 

Skroll til toppen
Rull til toppen