Dom fra Nord-Gudbrandsdal Tingrett i DK saken

 

Nord-Gudbrandsdal tingrett har nå avsagt dom i den såkalte ”DK-saken”, der 5 av våre medlemmer har saksøkt Norske Elghundklubbers Forbund med krav om erstatning av advokatkostnader og oppreisning for ærekrenkelse. Norske Elghundklubbers Forbund er frifunnet. Partene har en måneds ankefrist.

Skroll til toppen
Rull til toppen