Dom fra Nord-Gudbrandsdal Tingrett i DK saken

 

Nord-Gudbrandsdal tingrett har nå avsagt dom i den såkalte ”DK-saken”, der 5 av våre medlemmer har saksøkt Norske Elghundklubbers Forbund med krav om erstatning av advokatkostnader og oppreisning for ærekrenkelse. Norske Elghundklubbers Forbund er frifunnet. Partene har en måneds ankefrist.

Rull til toppen