Det 47. Ordinære Representantskapsmøte Norske Elghundklubbers Forbund

Det 47. Ordinære Representantskapsmøte (RS) 2024 ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen 27. april. Dette øverste organet i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) samler tillitsvalgte fra alle de 23 områdeklubbene, forbundsstyret og forbundets fagkomiteer. RS samles årlig for å drøfte saker og ta viktige beslutninger som skal være styrende for avlsarbeidet og driften av NEKF.

Kvelden før RS inviteres lederne i områdeklubben til drøftelse på et ledermøte. Her informeres det fra Forbundsstyret om viktige saker som det er nyttig å få områdeklubbenes tilbakemelding på.

Det kanskje viktigste temaet som vår oppe til behandling på RS var det nye Fagsystem avl som var utviklet for NEKF etter et initiativ fra innkommen sak fra Oslo-området Elghundklubb på RS i 2020. Forbundsstyret har jobbet med denne saken helt frem til en førsteversjon kunne legges frem for årets RS. Forbundsstyret ga en fyldig redegjørelse på den organisatoriske prosessen, forutsetningen og funksjonaliteten av Fagsystem avl som fikk en varm mottakelse av et samlet RS. I Elghunden som kommer i postkassen til medlemmene i slutten av mai er det en fyldig artikkel om prosjektet, Pilot – Fagsystem avl og videre arbeid.

Det nye forbundsstyret består av: Leder Endre Stakkerud, nestleder Eivind Haugseth, Camilla H Repshus, Espen Dahl-Mortensen og Inga Berit Lein. 1. vara er Eva Berdal Nygård og 2. vara er Solvar Nordheim.

Fra venstre: Eivind Haugseth, Espen Dahl-Mortensen, Endre Stakkerud, Camilla Harts Repshus og Inga Berit Lein

Det er avl som er NEKF sin viktigste oppgave og det er vanlig at dette arbeidet blir verdsatt ved at årets oppdretter Norsk Elghund Grå, ble hedret under festmiddagen på RS. Det var Storkuva`s Kennel ved Frode Stordal for sitt kull etter Hjortlias Bella og Lillaryds Ask. Kullet som ga denne utmerkelsen var alle valpene i et kull på 6 jaktpremierte, 5 stykker er NJ(B)CH og 2 har oppnådd NUCH. Norske Elghundklubbers Forbund gratulere årets oppdrett.

RS markerte også starten på markeringen av forbundets 125 års feiring. Jubileumsboken med redaktørene Camilla Hartz Repshus og Ralf Campbell ble presentert og levert til områdeklubbene. Det var en imponerende bok vi ble presentert, med 480 sider fullspekket med historie, fagstoff og topp bilder. Redaktørene ble behørig takket for det formidable arbeidet disse to har nedlagt i denne boken.  De utrykte selv takknemlighet for alle som hadde bidratt med stoff til boken fra områdeklubben og øvrige bidragsytere som hadde gjort denne boken mulig.

Link RS Protokoll 2024

Skroll til toppen
Rull til toppen