DATALØSNING FOR JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – LØSHUND / TILBAKEMELDING

Dataløsning for løshundprøver – tilbakemelding

Datautvalget har nå fått på plass de siste korrigeringer av NPP og integrasjon med NKK/Dogweb for løshundprøver, slik at hele verdikjeden skal være på plass. Etter at prøvesesongen er ferdig, vil vi gjøre en evaluering for å identifisere eventuelle behov for korrigering og forbedring til neste sesong. Vi ønsker derfor tilbakemelding, fortrinnsvis skriftlig, fra områdeklubbene ved prøveledere eller andre om de erfaringer og ønsker om endringer som er identifisert gjennom prøvesesongen 2015, slik at grunnlaget for evalueringen blir best mulig.

Tilbakemelding kan gis til en eller flere av Datautvalgets medlemmer.

Bjørn Ivar Krabbesund 909 85 088 bkrabbes@online.no
Eivind Haugseth 907 70 223 ei-haugs@online.no
Svenn Tore Feet 913 97 638 svenn.tore.feet@online.no
Kolbjørn Thun 971 66 202 kolbjorn.thun@helse-nordtrondelag.no

 

Skroll til toppen
Rull til toppen