BORTFALL AV KRAV TIL STORCERT

Bortfall av krav til StorCert

De fleste kjenner vel til at NEKF fremmet sak til NKK sitt RS i 2013 angående fjerning av kravet om minst ett StorCert for å oppnå utstillingschampionat. Dette ble den gang vedtatt.

På NKK sitt RS i 2014 kom denne saken opp med full tyngde igjen og det var sterke krefter for å annullere vedtaket fra året før. Etter en del drøftinger kom RS frem til et enstemmig vedtak

der en åpner for 2 alternativer:  a)enten slik det var før med minst ett StorCert, eller b) at raser med tilleggskrav (som vårt krav om jaktprøve) kan velges bort krav om StorCert.

Se hele regelverket på NKK:  http://web2.nkk.no/no/nyheter/Retningslinjer+for+storcert.b7C_wljY07.ips

Så har Hovedstyret i NKK laget retningslinjer for dette der det blant annet fremkommer at raseklubber/forbund som vil utnytte seg av disse bestemmelsene må gjøre vedtak og sende NKK før 1 februar for at de skal bli gjeldende fra 1/1-15

NKK har også understreket at dette ikke har tilbakevirkende krav.

Med bakgrunn i at det var NEKF som fremmet saken og at en gjerne vil ha bestemmelsene gjeldende fra 1/1-15 så gjorde Forbundsstyret følgende vedtak 9/1-15

Vedtak:

  1. NEKF ved Forbundsstyret vedtar at kravet om ett StorCert for å oppnå tittelen NUCH bortfaller for de rasene der forvaltningsansvaret ligger hos NEKF
  2. Vedtaket gjelder i første omgang for 3 år med virkning fra 1/1-2015
  3. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at minst ett Certifikat må vinnes etter 1/1-15
  4. Representantskapet skal orienteres om vedtaket og bakgrunn for dette.

I praksis betyr dette at det nå er nok med 3 Cert, uavhengig av type, for å bli utstillingschampion. Det er et vilkår at minst ett Cert er vunnet etter 1/1-15

NKK har ikke sagt noe om hvorvidt Finske og Svenske utstillingschampioner som ønsker å bli NUCH fortsatt må ta et StorCert i Norge.

Vi vil anta at de nå kan klare seg med ett vanlig Cert siden de har oppfylt tilleggskravene med jaktprøve i hjemlandet. NEKF har sendt forespørsel til NKK om dette og avventer svar derfra.

 

Skroll til toppen
Rull til toppen