Avvikling av Årets Hund

Norske Elghundklubbers Forbund v/forbundsstyret avvikler ordningen med Årets Hund

Denne ordningen påfører NEKF store utgifter pr. år, ordningen ikke fungerer på ønsket måte og ikke har ønsket effekt for avlsmessig fremgang da kriteriene ikke alltid fremskaffer de beste kandidatene.

Ordningen avvikles derfor i nåværende form og en eventuelt annen måte å fremheve de beste hundene på ses på senere.

 

Skroll til toppen
Rull til toppen