Avlsverdier for jaktegenskaper

Gjennom det pågående FoU prosjektet på elghund utvikler vi avlsverdier (BLUP indekser)  for jaktegenskapene hos elghund. En avlsverdi er et verktøy for i større grad å skille gode og dårlige hunder basert på genetikk.

Vi ønsker med dette å undersøke interessen for denne tjenesten blant dere eiere og brukere av elghunder. Aninova har derfor laget en enkel spørreundersøkelse for å få inn deres meninger om temaet. Undersøkelsen er anonym, og NEKF vil få tilgang til resultatene. I og med at dette er en uprøvd metode er det også viktig for oss å få testet ut metodikken for å få hentet inn svar.

Eventuelle spørsmål/kommentarer kan sendes til marte.wetten@norsvin.no

Spørreundersøkelse:

https://no.surveymonkey.com/r/VLG76KZ

 

Skroll til toppen
Rull til toppen