AVLSORGANISASJON FOR JÄMTHUND

Status for etablering av avlsorganisasjon for Jämthundrasen.

Avlsorganisasjonen for Jämthundrasen har vært lite funksjonell i de siste to år, en situasjon som Forbundsstyret beklager på det sterkeste. Dette er en situasjon som ikke Norske Elghundklubbers Forbund kan leve med og det har i det siste året sammen med representanter fra Svenska Älghundklubben vært arbeidet med å finne løsninger på situasjonen.

Partene har gjennomført 3 arbeidsmøter det siste året, det siste 20.2. med konklusjon :

Arbeidsutvalg etableres med mandat om å belyse følgende punkter og hva som skal være grunnleggende for etablering av et funksjonelt avlsutvalg for Jämthund i NEKF:

  • Status på rasen
  • Avlskriterier
  • Tilgjengelige og korrekte hundedata for rasen
  • Hva er målet for avlsarbeidet
  • Hvilke virkemidler kan og ønskes det brukt for å oppnå målet

Arbeidsutvalget består av:

Per Sollihagen, Ove Helge Lo og Nils-Sverre Rønaas.

Arbeidet skal være ferdig og overlevert FS innen 25.9.2013.

Skroll til toppen
Rull til toppen