Avlsgransking
Jämthund
2023

Avlsgransking Jämthund 2023

Avlsgransking for Jämthund ble for første gang gjennomført på Eidsvoll Bygdetun den 11.juni.2023.
En avlsgransking gjennomføres som en utvidet eksteriørbedømming, hvor alle kroppsdeler graderes særskilt med en faktor mellom 1 og 5, hvor 3 er ideal. Bakgrunnen for at vi bruker en tallverdi er for at den som leter etter hannhund enkelt kan se hvordan en hund faktisk ser ut. Er det noen ting man ønsker å styrke på sin kombinasjon, velger man en hund som ligger på den siden av rasetypisk korrekt man ønsker å forbedre. Med å bruke tall i stedet for en verbal kritikk vil det bli mulig å kjøre statistikk også på eksteriør.
Resultater fra de ulike avlsgranskingene gir et bilde av avl og utviklingen av rasens eksteriør, og vil vise om våre avlskriterier og valg av avlshunder gir oss en ønsket utvikling av rasen.
Det ble bedt inn 10 hunder. Av forskjellige grunner kunne bare 6 hunder i år. Hundene ble valgt ut som gjennom sine bruksegenskaper, helse og blodslinjer ble ansett som attraktive hunder for videre avl. Tersklene var født etter 1/1-2020, minimum 2 x 1 på jaktprøve, 2 x Very good eller bedre og HD B eller bedre.
Begge eksteriørdommerne ønsket å fremheve at det var jevnt over meget god kvalitet på hundene som ble vist frem.
Avlsutvalget for Jämthund har i de senere år hatt stort fokus på å få ut mange hunder i avl og viktigheten av en stor genetisk variasjon i populasjonen. Dette dokumenterer genetisk variasjon og åpner opp for at hannhundene vil være aktuelle i ulike kombinasjoner i videre avl.
AU Jämthund/NEKF vil takke alle som deltok og gjorde avlsgranskingen til et vellykket arrangement. Vi vil takke våre eminente eksteriørdommere Arild Berget og Nils-Erik Haagenrud for deres jobb, arrangementskomiteen, og ikke minst Eidsvoll Bygdetun for god mat og flott arena for vårt arrangement.

For AU Jämthund
Kristen A. Madshus

Resultater 2023

Nr.: 1
Reg: NO42027/21
Navn: Tåråfjellets Fight
Gransking:
PDF
Hitta Älghund: Link

Fight
Fight

Nr.: 2
Reg: NO42518/20
Navn: Monsrudligaens Micke
Gransking
: PDF
Hitta Älghund: Link

Micke
Micke

Nr.: 3
Reg: NO47213/21
Navn: Gavammslias A-varga
Gransking: PDF
Hitta Älghund: Link

Varga

Nr.: 4
Reg: NO59915/20
Navn: HO Ask
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Ask
Ask

Nr.: 5
Reg: SE22148/2020
Navn: Hölatoppens Billo
Gransking: PDF
Hitta Älghund: Link

Billo
Billo

Nr.: 6
Reg: SE64121/2021
Navn: Sörlännska,s Floke
Gransking: PDF
Hitta Älghund: Link

Floke
Floke
Skroll til toppen
Rull til toppen