Avlsarbeidet for Jämthund.

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund ønsker å informere om at det av forskjellige årsaker ikke har hatt den kapasitet som skal til for at avlsarbeidet på Jämthund skal fungere på en tilfredsstillende måte. Det er derfor jobbet med forskjellige alternativ for å få dette til å funger bedre.

Dette er drøftet med både avlsutvalg og engasjerte Jämthundfolk både i Norge og Sverige. Det jobbes nå med å se på om et samarbeid med Avlskommiteen i Svenska Älghundklubben kan være en veg å gå. Sverige er denne rasens hjemland og et godt og konstruktivt samarbeid med Sverige vil kunne styrke avlsarbeidet for rasen totalt sett. Som det er for de øvrige rasene har vi en felles populasjon i hele Norden og dette ønsker vi å utnytte.

Det er også store forventninger til at Fagsystem Avl kan være et godt hjelpeverktøy for avlsarbeidet som kan være en krevende oppgave for de som tar det på seg å lede et slikt arbeid. Et aktivt bruk av dette verktøyet vil avlaste våre avlsutvalg med mye manuelt arbeid.

Vi er informert om at det er en del parringer som ikke er lagt ut på Forbundets hjemmeside, noe vi selvfølgelig beklager. Dersom det er ønskelig at dette skal følges opp av avlsutvalget oppfordrer vi den det gjelder om å sende dette inn en gang til slik at utvalget kan følge det opp.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål. Kontaktinfo og aktuelle skjema ligger på forbundets hjemmeside.

Jämthund Avlskriterier
Skroll til toppen
Rull til toppen