AVLSARBEID JÄMTHUND OG NORSK ELGHUND GRÅ

Avlsarbeid Jämthund og Norsk Elghund Grå

Avlsutvalgene for Jämthund (opprettet i FS 9.1.2015) og Norsk Elghund Grå ønsker å få tilsendt premielister for jaktprøve sesongen 2014.
Dette for å samle inn informasjon om de avholdte prøver så raskt som mulig, og få oppdatert ei liste over godkjente unghunder. 

Det er nå igangsatt et arbeid med å opprette lister over godkjente avlshunder for rasene Jämthund og Norsk Elghund Grå.
Listene vil bli presentert på/for rasene så raskt som mulig, og for Norsk Elghund Grå med indeksering på jaktprøveresultater.

Kravet for tisper/hanner ligger på hjemmesiden til Norske Elghundklubbers Forbund under de repektive rasene.

De som ønsker å søke om godkjenning gjøres det på følgende link:
https://elghundforbundet.no/nyheter/avlshundregistrering/


Avlsutvalget for Jämthund og Avlsutvalget for NEG

 

Skroll til toppen
Rull til toppen