AVL, HUNDEDATA OG NEKFs NYE PUBLISERINGSPORTAL


Norske Elghundklubbers Forbund arrangerer fredag 12. og lørdag 13.4.13 konferanse på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen med temaet: 

AVL, HUNDEDATA OG NEKFs NYE PUBLISERINGSPORAL

AVL, HUNDEDATA og NEKFs NYE PUBLISERINGSPORTAL

Utdrag fra gjeldende vedtekter i Norsk Kennel Klub(NKK):

NKK har det overordnede ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase delegeres til de respektive raseklubber.
NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder og for at avl av hunder skjer i riktig retning, både når det gjelder rasestandart og rasens sunnhet.»-

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) ser forvaltingen og avlsoppgavene knyttet til de norske elghundrasene som organisasjonens viktigste oppgave. Vi har også et viktig ansvar for de andre elghundrasene som er tilknyttet NEKF og nettopp med bakgrunn i dette er konferansenes tema og navn valgt.

Konferansen er to-delt, hvor fredag 12.4 har temaet/agendaen omkring avl, avlsarbeid og utvikling av våre elghundraser; Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og våre andre elghundraser, bl.a. gjennom det påstartede FOU-prosjektet.

Lørdag 13.4. har agenda om hundedata og Norske Elghundklubbers Forbunds nye digitale publikasjonsportal.

Program for konferansen på linken nedenfor:

PROGRAM FOR KONFERANSEN 12. – 13.4.13 

Skroll til toppen
Rull til toppen