EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE I NKK

Ekstraordinært RS ble avholdt torsdag 24. april. På sakslisten sto informasjon om NKKs likviditetssituasjon og videre IT-satsing. Det var totalt 93 til stede, hvorav 63 var representanter, og NKKs administrasjon, hovedstyre og RS-ordfører Eivind Mjærum takker alle for deltakelse og engasjement. Ekstraordinært RS avholdt Mer informasjon om bakgrunnen for det ekstraordinære representantskapsmøtet, inkludert innkalling og […]


7 MILL. TIL UTVIKLING AV AVLSPROGRAM

7 millioner til utvikling av avlsprogram for de Norske Elghundrasene. Avlsmiljøet på Hamar har sammen med Norske Elghundklubbers Forbund fått på plass et prosjekt med totalramme på 7 mill. hvorav 3,5 mill. fra Regionalt Forskningsfond Innlandet til å jobbe med avlsarbeid på de to norske rasene Norsk Elghund Grå (NEG) og Norsk Elghund Sort (NES). […]


REPRESENTANTSKAPSMØTET 2014

Representantskapsmøtet 2014 avholdes på Thon Hotel Oslo Airport, lørdag 24.5.14.Registrering fra kl. 10.00, møtestart kl. 11.00.


ÅRETS HUND, NY SØKNADSFRIST

Forbundsstyret har besluttet å utvide søknadsfristen for Årets Hund til 1. april 2014. Forbundstyret vil spesielt minne om at det deles ut utmerkelse til Årets Løshund og til Årets Bandhund, iht. reglementet. Skriftlig dokumentasjon må sendes inn. Årets Oppdretter er en utmerkels og ikke konkurranse, valpene til gjeldende kull kan ikke være eldre enn 5 […]


ÅRBOKA 2013

Forbundsstyret har vedtatt at det ikke er grunnlag for utgivelse av Årboka 2013 i den form som de siste årene. Utgivelse av Årboka 2013 sees i sammenheng med den uheldige oppståtte situasjonen med registrering av jaktprøvene for løshund i 2013. Det finnes pr. dato ikke grunnlag for å kunne gi ut Årboka for 2013. Innbetalt […]


REPRESENTANTSKAPSMØTET 2014

Representantskapsmøtet 2014 Forbundsstyret vedtok på sitt styremøte 20.6.13 at Representantskapsmøtet 2014 skal avholdes 24.5.2014. Arrangementssted er Thon Hotel Oslo Airport. Vedtaket er protokollert i Styremøteprotokollen av 20.6.13.


JAKTPRØVEREGISTRERING AV ELGHUNDPRØVER, LØSHUND

Aktivitetsavdelingen i Norsk Kennel Klub har sendt ut følgende informasjon om registrering av jaktprøver for elghundprøver, løshund. Se link nedenfor.JAKTPRØVEREGISTRERING AV ELGHUNDPRØVER, LØSHUND