Isak Halvorsen

Informasjon fra avlsutvalget for Norsk Elghund Grå

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund vedtok den 7. januar-2022 nye avlskriterier for Norsk Elghund Grå.Avlskriteriene er utarbeidet i tråd med Norsk Kennel Klubb’s etiske grunnregler for avl og oppdrett, NEKF overordnede avlspolicy, Rasespesifikk avls strategi NEG.Avlskriteriene setter krav til bruksegenskaper, eksteriør og helse for hunder til bruk i videre avl for rasen NEG, og er …

Informasjon fra avlsutvalget for Norsk Elghund Grå Les mer »

Antallsbegrensning for NEG hanner

Norsk Kennel Klubb v/Sunnhetsutvalget har behandlet Norske Elghundklubbers Forbund sin søknad om antallsbegrensning og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021: Antallsbegrensning på antall valper født etter samme hund hos norsk elghund grå, reduseres fra 150 til 80 avkom. Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil ikke bli registrert i NKK. …

Antallsbegrensning for NEG hanner Les mer »

Helsekrav NEG

      Norsk Kennel Klubb v/ Sunnhetsutvalget har behandlet Norske Elghundklubbers Forbund sin søknad om helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021: Det innføres krav for norsk elghund grå om kjent DNA-status for sykdommene primær åpenvinklet glaukom (Primary Open Angle Glaucoma, POAG ADAMTS10) og dvergvekst (Chondrodysplasia, CDSL ITGA10) for foreldredyr for …

Helsekrav NEG Les mer »

Viktig info vedrørende gentesting av rasen NEG – godkjent testlaboratorium

NEKF/AU NEG har 18.08.21 mottatt følgende fra helseavdelingen i NKK. Vi har nå fått en avklaring fra MyDogDNA / Wisdom Health angående hvilket gen de tester for på POAG. De tester for ADAMTS17, og IKKE lenger på ADAMTS10. På bakgrunn av tidligere oversendt informasjon, fjernes derfor MyDogDNA / Wisdom Health som godkjent laboratorium for DNA-testing …

Viktig info vedrørende gentesting av rasen NEG – godkjent testlaboratorium Les mer »

Avlsgransking Norsk Elghund Grå 2021

Hvor: Eidsvoll Bygdetun. Spetalvegen 60 2080 Eidsvoll. Når: Søndag 08.08.2021 kl. 12:00 Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå vil i nært samarbeid med Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers forbund gjennomføre avlsgransking av 20 utvalgte hannhunder. Dette er 20 hannhunder som har vist gode resultater og har en stamtavle som gjør at vi anser disse som attraktive i …

Avlsgransking Norsk Elghund Grå 2021 Les mer »

Hvilke meritter hadde foreldregenerasjonen til produserte NEG-kull i Norge 2020

Oversikt over foreldregenerasjonen til NEG-kull 2020 Dette blir et statusbilde av kull produsert i 2020, som gir en god indikasjon for både oppdrettere, valpekjøpere og oss som er satt til å overvåke rasen og legge føringer for det videre avlsarbeidet. Oppstillingen viser 816 norskfødte valper fordelt på 159 kull, født i 2020. Tallene i oppstillingen …

Hvilke meritter hadde foreldregenerasjonen til produserte NEG-kull i Norge 2020 Les mer »

Rull til toppen