Nytt registreringprogram jaktprøver

NKK har nå lansert nytt registreringsprogram for Elghundprøver (Band og Løs). Programmet er basert på samme mal som Ettersøksprøveprogram. Viktig at prøvene blir oppsatt med korrekte priser, der påmeldingsavgift og dommerhonorar inngår i prisen.  Husk å sette opp prøveleder/vara prøveleder og NKK representant/vara NKK representant. Programmet kan taes i bruk etter kl.17.00 i dag den […]


Årets Oppdretter 2019

Det ble på Representantskapsmøte 2019 vedtatt å gjeninnføre Hedersprisen Årets Oppdretter. Søknadsfristen var 1.mars 2020. Forbundsstyret har den glede og tildele Hedersprisen Årets Oppdretter til:   Norsk Elghund Grå Ola Narverud Med kull etter NJ(L)CHVindmyras Kaisa og NJ(L)CH Storm Av Gausbu. Det var totalt 8 valper i kullet hvorav 7 er jaktpremierte og 8 er […]


Representantskapsmøte 2020

Representantskapsmøte 2020 avholdes lørdag 5. september 2020 på Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen. Det tas forbehold om endringer i smittevernregler i forhold til Covid-19.


Nytt registreringsprogram Bandhund

Nytt registreringssystem for bandhundprøver har vært gjenstand for testing de siste dager. Det er avdekket noen (små) feil eller ønsker om endring. Disse er gjennomgått sammen med NKK og videresendt IT leverandør, Origin i dag. Vi håper programmet vil være oppe å gå med det aller første, men har ikke styring på prosessen vi nå […]


Lånetilsagn NKK

Norske Elghundklubbers Forbund har i dag gitt lånetilsagn til NKK i forbindelse med den økonomiske krisen som har oppstått pga. Covid 19 Lånetilsagnet er på kr.1 147 200,- Summen er inkludert lånetilsagn fra 5 områdeklubber.  Områdeklubbene som har gitt lånetilsagn er Aust Agder EHK, Gudbrandsdalen EHK, Nord Trøndelag EHK, Troms EHK og Vestfold EHK. Noen […]


Invitasjon NM Løshund 2020

Aust Agder og Vest Agder EHK inviterer til NM Løshund 2020. For fullstendig invitasjon og dokumenter se linker.  Invitasjon NM Løshund 2020 Påmeldingsskjema NM Løshund 2020 Uttaksregler NM Løshund 2020


NKKs jakthundkomite åpner for avholdelse av prøver fra 01.05.2020

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig. Ytterligere informasjon og de generelle reglene som gjelder rundt dette finnes på nkk.no Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement. Det er […]


PRESSEMELDING NKK: Kroken på døra om vi ikke får hjelp raskt

Norge står i fare for å miste en sentral aktør for hundeeiere og for samfunnet. Prisen for å redde organisasjonen er ikke høy, vi trenger 10 millioner kroner. – Gevinsten er større enn regjeringen forstår, sier administrerende direktør i Norsk Kennel Klub Torbjørn Brenna. Smitteverntiltakene fra regjeringen har kostet Norsk Kennel Klub 23 millioner kroner. […]


En svært alvorlig situasjon for NKK

Norsk Kennel Klub er allerede i en svært alvorlig likviditetsmessig situasjon. Hovedstyret er bekymret, sier HS-leder Jan Helge Nordby. Stort inntektsbortfall Av en budsjettert omsetning på rundt 74 millioner kroner, kommer over 22 millioner fra NKKs internasjonale og nordiske utstillinger, samt aktivitetsavgift fra klubber og forbunds aktiviteter. Rundt 27 millioner kommer fra helse- og registreringsinntekter. […]