Helseundersøkelsen for Norsk Elghund Grå og for Norsk Elghund Sort er klart til bruk!

  Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og adferd og vil gi Norske Elghundklubbers Forbund en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og adferds-utfordringer – i den grad de finnes. I tillegg til oversikt over rasen vil undersøkelsen også gi mulighet til å få mer kunnskap om årsaker og nedarving av enkelte sykdommer […]


DNA-TESTER

Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort I tråd med RS vedtak 11.6.19 sendte FS inn søknad om stambokføring og gentester som krav for rasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. Første ledd i dette arbeidet er nå i gang. NKK ved Sunnhetsutvalget vedtok i oktober 2020 stambok-føring av DNA tester for de to […]


BESTILLING AV CHAMPIONAT-PRESENTASJON

Championater 2020 Alle championater og nye titler oppnådd i 2020 kan presenteres i Elghunden nr. 1-2021 Fyll ut skjemaet i linken under med nødvendige opplysninger som beskrevet under. Digitale bilder merkes med navn på hunden. Det er kun opplysninger som fremkommer på skjemaet under som kommer på trykk. Annonsør er ansvarlig selv for riktige opplysninger […]


Dispensasjon Jaktprøveregler

NEKF sendte Dispensasjonssøknad til NKKs Jakthundkomite, hvor det ble søkt om dispensasjon fra §3.2 i vårt jaktprøvereglement slik at det for sesongen 2020/2021 vil være mulig å melde hund til jaktprøve uten at kravet til oppnådd premiegrad på utstilling er oppnådd for hunder under 24 mnd.  Hunder som stiller på jaktprøve uten å oppfylle kravet […]


Publisering gentester Norsk Elghund Grå.

I påvente av at vi kan få inn resultater fra gentester i DogWeb åpner AU NEG for at vi kan bruke våre avlshund-lister til å legge inn resultater fra gentester. Pr. i dag har vi godkjent gentest for Glaukom og Dvergvekst. Det åpnes for å legge inn resultater fra gentester fra MyDogDNA og Laboklin som […]


Avlsgransking Norsk Elghund Grå

Granskingen vart arrangert av AU NEG, avlsutvalget hadde foretatt en prioritering ift. genetiske variasjon og på jaktprøve resultater. Marianne Holmli og Nils-Erik Hågenrud foretok gransking på eksteriøret.  Flere bidrog til at granskingen gikk fint tross 30 grader i skyggen. Skjemaene på hundene som var til avlsgransking er nå oppdatert med resultater fra gentestene for Glaukom […]


NM Løshund 2020

Årets Norgesmesterskap for Løshund ble arrangert av Agderkubbene med Troll Aktiv nederst i Setesdal som base. Coroatiltak satte sitt preg på arrangementet, men ble likevel suksess for deltagere og arrangører. Det gode været var bra for hundeeierne, men varmt nok for hundene. Når de to dagene var over var det  Olav Willy Eriksen med Ero av […]