Elin Elg Trøen

Uttaksregler NM

Viser til nyhetssak publisert på hjemmesiden til Norske Elghundklubbers forbund 6. juli 2023 vedrørende uttaksregler NM. Det ble da oppdaget at tidligere krav til HD-status hadde blitt utelatt og dette […]

Uttaksregler NM Read More »

UM Løshund 2023

Buskerud Elghunklubb arrangerer Ungdomsmesterskapet Løshund i 2023. Arrangementet foregår den 18.oktober 2023 med hovedbase og overnatting på Lampeland Hotell i Numedal. UM arrangeres som en endags samlet løshundprøve og vil

UM Løshund 2023 Read More »

Skroll til toppen
Rull til toppen