Elin Elg Trøen

Instruks – Forenklet dommermøte

Det er avdekket store forskjeller mellom klubbene hvordan dommermøtene har blitt avviklet, særlig forenklet dommermøte. Forskjeller som i mange tilfeller har resultert i for dårlig kontroll av prøvene, slik at det har blitt feil data i skogsprotokoll, feil i poenggivning og i enkelte tilfelle feil i premiegrad. Løshund- og Bandhundkomiteen har utarbeidet Instruks – Forenklet …

Instruks – Forenklet dommermøte Les mer »

NEKF har satt seg i førersetet på digitalisering av avlsarbeidet på hund i Norge.

Etter at Representantskapet i NEKF vedtok at det skulle utredes bruk av Aninova som et digitalt verktøy i avlsarbeidet for elghund har FS nedlagt et betydelig arbeid i utredning av dette. Dersom et slikt verktøy skal gi oss en merverdi i avlsarbeidet er vi helt avhengig av å ha tilstrekkelig tilgang til avlsdata fra hele …

NEKF har satt seg i førersetet på digitalisering av avlsarbeidet på hund i Norge. Les mer »

RS Protokoll 2022

RS Protokollen for det 45. Ordinære Representantskapsmøtet 2022 finner du her: RS Protokoll 2022

Dispensasjon Jaktprøveregler

NEKF sendte Dispensasjonssøknad til NKKs Jakthundkomite, hvor det ble søkt om dispensasjon fra §3.2 i vårt jaktprøvereglement slik at det for sesongen 2020/2021 vil være mulig å melde hund til jaktprøve uten at kravet til oppnådd premiegrad på utstilling er oppnådd for hunder under 24 mnd.  Hunder som stiller på jaktprøve uten å oppfylle kravet …

Dispensasjon Jaktprøveregler Les mer »

Rull til toppen