UNGDOMSMESTERSKAP LØSHUND 2021

http://elghundforbundet.no/wp-content/uploads/2021/01/hallingdal-valdres-og-vest-oppland-elghundklubb-um-los-2021.docx Hallingdal – Valdres og Vest Oppland Elghundklubb arrangerer Ungdomsmesterskap løshund den 19.10-2021. Utgangspunktet for prøven vil være Nythun hotell i Etnedal. Der har vi et godt utgangspunkt til mange flotte og gode løshunder terreng. Innbydelse vil bli sendt ut til områdeklubbene medio april, med påmeldingsfrist senest 30.06.                                                               Velkommen


GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund ønsker alle medlemmer og elghundentusiaster en riktig god jul og et godt nytt år. Forbundsstyret takker for alt det gode arbeidet som legges ned for elghundene våre i områdeklubbene rundt om i det ganske land. Vi ser frem til å jobbe sammen med dere til beste for elghundene også i […]


Dispensasjon Jaktprøveregler

Jakthundkomitèen i NKK vedtok i sak 9/20 å gi dispensasjon for kravet om premiering på utstilling for å delta på jaktprøve. Unntaket gjaldt for hunder under 24 måneder. NEKF sendte Dispensasjonssøknad til NKKs Jakthundkomite den 25.11.2020, hvor det ble søkt om dispensasjon fra §3.2 i vårt jaktprøvereglement slik at det for sesongen 2020/2021 vil være […]


Helseundersøkelsen for Norsk Elghund Grå og for Norsk Elghund Sort er klart til bruk!

  Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og adferd og vil gi Norske Elghundklubbers Forbund en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og adferds-utfordringer – i den grad de finnes. I tillegg til oversikt over rasen vil undersøkelsen også gi mulighet til å få mer kunnskap om årsaker og nedarving av enkelte sykdommer […]