AU NEG – Avlssesongen er i anmarsj

Avlsutvalget for Norsk elghund grå (AU NEG) har oppdatert avlshund listene, der en finner hannhunder og tisper som innfrir gjeldene avlskriterier for helse, eksteriør og bruksegenskaper. Listene er et godt verktøy for alle som planlegger et kull og gir en fyldig oversikt over en hund sine egenskaper.

Hundene er presentert med bilde og link til Hittaälghund og NKK, hvor en kan følge hver enkelt hund sin stamme og den sine egenskaper bakover i tid.

Nytt av året er at grunnlaget for jaktindeks for løshundpremierte hunder er oppdatert og viser gjennomsnittet av bedømte moment fra 3786 løshundprøver NEG, i perioden 2017-2021.

Jaktindeks for en avlshund forteller oss hvordan hundens samlede egenskaper i søk, evne stille elg i uttaket, påhengelighet og samarbeid, er i forhold til snittet av bedømte løshundprøver NEG i perioden 2017-2021. En kan i lista også se på hundens gjennomsnittlige poengsum for de ulike moment og vurdere om den har egenskaper en ønsker å styrke i en mulig kombinasjon.

Hver godkjent avlshund er også oppført med premieringsprosent for avkom. Denne endres fortløpende og blir oppdatert i Hittaälghund.

På hjemmesiden til Elghundforbundet ligger:
• Avlskriterier NEG
• Skjema – godkjenning av avlshund
• Skjema – forespørsel om anbefaling
• Avlshundlister
• Valpelister
• Helseregistreringsskjema
• Annen viktig informasjon for deg som oppdretter/hundeeier

Ta kontakt med avlsutvalget hvis du planlegger et kull på tispa di. Vi gir deg et forslag til valg av hannhund(er) som vi forventer å gi kull med gode resultater og avlsfremgang for rasen.

På valpelista finner du anbefalte eller godkjente anbefalinger.

Avlshundliste – løshundpremierte hannhunder

Avlshundliste – løshundpremierte tisper

Avlshundliste – bandhundpremierte hannhunder

Avlshundliste – bandhundpremierte tisper

Valpeliste

Skroll til toppen
Rull til toppen